Artykuł sponsorowany

Jakie są podstawowe zasady wykonywania przewiertów horyzontalnych?

Jakie są podstawowe zasady wykonywania przewiertów horyzontalnych?

Przewierty horyzontalne to nowoczesna technika stosowana w różnych dziedzinach, takich jak budownictwo, energetyka czy telekomunikacja. Dzięki niej możliwe jest przeprowadzenie instalacji podziemnych bez konieczności wykonywania wykopów i niszczenia powierzchni terenu. W tym artykule przedstawimy podstawowe zasady wykonywania przewiertów horyzontalnych oraz ich zalety i zastosowanie.

Jak wykonuje się przewierty horyzontalne?

Przed przystąpieniem do realizacji przewiertu horyzontalnego, konieczne jest dokładne zaplanowanie całego procesu. Należy uwzględnić lokalizację, rodzaj gruntu, głębokość oraz długość przewiertu. Ważnym etapem jest również uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód, a także dokonanie analizy ryzyka związanego z pracami. Następnie, na podstawie zebranych danych, dobierany jest odpowiedni sprzęt do wykonania przewiertu oraz opracowywany jest plan realizacji poszczególnych etapów prac.

Istnieją różne metody wykonywania przewiertów horyzontalnych, a wybór odpowiedniej zależy od specyfiki danego zadania. Jedną z najbardziej popularnych technik jest kierunkowe przewierty sterowane (HDD), które polegają na sterowanym wykonywaniu przewiertu za pomocą specjalnej głowicy, wyposażonej w system nawigacji. Inne metody to m.in. mikrotunelowanie, stosowane przy przekraczaniu przeszkód o dużym rozmiarze, czy przewierty pneumatyczne, wykorzystujące sprężone powietrze do usuwania urobku.

Wykonanie przewiertu horyzontalnego składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest wiercenie pilotażowe, którego celem jest utworzenie kanału pilotażowego o małej średnicy. Następnie, w zależności od metody, może być wymagane poszerzenie kanału do odpowiedniej średnicy, co osiąga się za pomocą tzw. rozwiercania. Kolejnym etapem jest wprowadzenie rury lub kabla do wykonanego kanału, co może odbywać się jednocześnie z rozwiercaniem lub po jego zakończeniu.

Zalety i zastosowanie przewiertów horyzontalnych

Przewierty horyzontalne mają wiele zalet, które sprawiają, że są coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach. Jedną z najważniejszych korzyści jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz infrastrukturę, dzięki brakowi konieczności wykonywania wykopów. Ponadto, przewierty horyzontalne pozwalają na przeprowadzenie instalacji podziemnych na dużą odległość i głębokość, co jest szczególnie ważne w przypadku przekraczania przeszkód takich jak rzeki czy drogi.